Za doktore

Morita Dentalni rendgen centar Vam nudi širok spektar rendgen dijagnostičkih usluga neophodnih u Vašoj svakodnevnoj praksi.
Sva snimanja se obavljaju najnovijim Morita (Japan) aparatima proizvedenim 2016 godine.
Uz maksimalno poštovanje ALARA (As Low As Reasonable Achievable) principa Aparati uz minimalno zračenje pacijenata pružaju savršeno jasne i precizne snimke.

Ortopantomogrami – ortopan snimci

Nudimo nekoliko vrsta ortopan snimaka.
Ortopan sa TMZ je ortopan snimak snimljen uveličanjem 1,3 gde se vide TMZ i maksilarni sinusi i jasno prikazuje moguće postojanje impaktiranih umnjaka kao i njihovu poziciju. Mogu se videti i patološke promene na podu sinusa i u TMZ regiji
Ortopan bez TMZ je ortopan snimak snimljen sa uveličanjem 1,6 i prikazuje oba zubna luka sa sa većom preciznošću od ortopana sa TMZ, a u slučaju da je vilica manja može se videti i položaj umnjaka ako su impaktirani.
Segmentirani ortopan snimak Vam omogućava prikaz segmenta obe vilice koji Vam je trenutno u fokusu kod pacijenta.
segmentirani-2D
Segmentirana polja su:

  • Levo bočni zubi do distalne strane trojke,
  • Desno bočni zubi do distalne strane trojke
  • Frontalno od trojke do trojke
  • Pod oba maksilarna sinusa

Segmentiranim ortopan snimkom u mnogome redukujete i eliminišete nepotrebno zračenje pacijenta, a opet ga štedite neprijatnog iskustva postavljanja filma u usta koje katkad, ako se radi o gornjim bočnim zubima može izazvati niz neprijatnosti a i štedite ga finansijski.

CT 3D snimanja

Najnovije u našem centru su snimanja 3D rendgenskih snimaka vilica.
Morita Veraviewepocs R100 je aparat koji nudi 8 različitih polja snimanja u zavisnosti od potrebe doktora.
Polja su razvrstana po širini i visini vidnog polja i od širine se nude polja od 40mm 80mm i 100mm dok se visina polja bira izmedju 40mm, 50mm i 80mm

morita-vidna-polja-FOV

Malo polje 40×40
Prikazuje do tri zuba u nizu jedne vilice i idealno je za endodontske terapije jer prikazuje tačan raspored i položaj korena i kanala korena zuba, takođe može u mnogome pomoći kod komplikovanih i hirurških ekstrakcija zuba posebno onih impaktiranih jer daje jasan uvid u položaj zuba i njegov odnos sa susednim strukturama.
Iz prakse kolega van granica naše zamlje ovo je čak najčešće korišćeno polje što znamo da, nažalost, ovde nije slučaj. Iz tog razloga smo mi maksimalno spustili cenu za ovaj vid snimanja kako bi olakšali i Vama i pacijentima terapiju i maksimalno Vam uštedeli vreme potrošeno na traženje kanala ili iznalaženja pravca zuba sa kojim se prilikom vađenja dugo i strašno mučite.

Malo polje 40×80
Prikazuje do tri zuba u nizu obe vilice. Ako istovremeno endodontski zbrinjavate dva zuba sa iste strane a naspramna ili vadite umnjake istostrano onda je ovo pravi izbor polja za Vas i Vašeg pacijenta. Mnogo bolje rešenje za vađenje npr sva četiri umnjaka iz ortodontskih razloga od snimanja ortopana.

Srednje polje 80×50 ili 80×40
Prikazuje zubni luk jedne vilice do distalne strane sedmica (u slučaju manje vilice i cele osmice) idealno kod planiranja implanata jedne bezube vilice ili nažalost dijagnostiku nekih većih patoloških promena više zuba ili kosti jedne vilice.

Srednje polje 80×80
Prikazuje oba zubna luka do distalne strane sedmica (u slučaju manje vilice i cele osmice)
Pogodno je za planiranje implanata koji ne idu distalnije od pozicija prvih molara all on four
ili all on six

Veliko polje 100×80
Prikazuje obe vilice u potpunosti.

Veliko polje 100×50
Prikazuje jednu vilicu u potpunosti.

3d-planiranje

Upozorenja

Artefakti koji se mogu javiti na snimcima su uglavnom vezani za odsjaj metalnih struktura u ustima.
Preporuka je da ukoliko se planira skidanje bilo kojih metalokeramičkih mostova i dalja terapija gde je potreban 3D snimak da se isti izvrši tek nakon uklanjanja svog nepotrebnog metala iz usta.
Potrebno je znati i da je preciznost malog polja veća od preciznosti velikog polja s obzirom da zrak ciljano prolazi samo kroz zadate strukture i nema interferencije sa ostalim strukturama kao kod velikog polja gde se snima sve.
Takođe je i zračenje prilikom snimanja 3D malog polja 5-6 puta manje od velikog, zapravo je skoro identično snimanju ortopana.
Poslednje ali ne i najmanje bitno je da ovaj aparat za razliku od ostalih Cone Beam CT aparata ima polje zračenja prilagođeno trouglastom obliku vilice čoveka, a ne cilindrično tako da je doza zračenja pacijenta maksimalno redukovana.

i_dixel2_2014
Praktične napomene vezane za elektronski zapis

Snimci se najčešće prenose na CD ili USB memoriju. Po učitavanju medija u folderu pacijenta se nalazi exe fajl One Volume Viewer programa neophodnog za pokretanje i učitavanje snimka. Sa svakim pacijentom dolazi i ovaj softver i nije ga potrebno instalirati.
Takođe ne možete snimiti nikakve promene koje ste načinili na snimku, ali uvek možete print screenom ih sačuvati kao sliku.
Svaka slika snimljenog pacijenta se nalazi u folderu zajedno sa softverom samo za tog pacijenta i možemo Vam to dostaviti na CD, USB memoriji ili aploudovati online na Cloud kada ćete Vi dobiti na mail samo link odakle možete preuzeti snimak.
Folder sa snimcima je velik oko 250MB za Malo polje, a Veliko od 600 MB do 1GB.
Za neometan rad sa ovako kvalitetnim i zahtevnim snimcima preporučujemo konfiguracije sa grafičkom karticom (ne integrisanom) i što više RAM memorije (4GB i više).
Minimalni hardverski zahtevi su: procesor Intel i3 i noviji, minimum 2GM RAM memorije za 32bit i 4GM za 64bit.
Ozbiljan rad ne pokušavajte na laptopovima.
Svi snimci se u idealnoj situaciji najbolje vide na kvalitetnim medicinskim monitorima.
Softver je tesitan i odobren za platforme Windows 7 i 8. Na Windows 10 podjednako dobro radi ali Microsoft tu platformu još uvek nije završio (maj 2016.).
Korisnici iOS sistema na Apple Mac uređajima mogu da pristupe snimcima programom i-Dixel Web ukoliko poseduju licencu za i-Dixel 2.0. (kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresovani).
i-dixel_web
Naša preporuka je da snimke prenesete na svoj ili neki eksterni hard disk i oformite bazu svojih pacijenata sa 3D snimcima kako bi Vam se učitavali brže i kako bi izbegli duga čekanja i eventualna oštećenja diska kada je potpuno nemoguće učitati snimak, a i kako bi uvek mogli da nađete snimak i izbegli mogućnost da CD zaturite.

Za doktore
4.9 (98.5%) 80 votes