Morita DRC pruža usluge snimanja svih vrsta dentalnih radiograma. Snimci mogu biti urađeni na filmu ili CD-u, takođe mogu biti poslati na e-mail. Ako želite da dobijete snimak i na filmu i na CD-u cena se uvećava za 100 dinara.

 
1. Digitalni ortopani................................................. 1000 dinara
* Standard  
* Orthoradial  
* Shadowless  
* Dečiji (40% umanjeno zračenje)  
2. Digitalni snimak maksilarnih sinusa..................... 1000 dinara
3. Digitalni snimak TM zgloba.................................. 1500 dinara
4. Digitalni telerendgen........................................... 1000 dinara
* Profilni  
* Frontalni  
5. Digitalni snimak šake........................................... 1000 dinara
6. Retroalveolarni snimci pojedinačnih zuba...........   300 dinara
   
 
 
copyright @ Morita DRC 2011